“Psikoterapi kendimizi olduğumuz gibi kabul edip sevmemizi ve böylece kendimize daha iyi davranmamızı sağlayan özel bir yolculuktur”. Berrak Artemiz

Dünyada 400’ü aşkın psikoterapi yöntemi vardır. Yöntem bir yana psikoterapi özel bir ilişkidir ve çoğu ilişkilerde olduğu gibi, her iki taraf ilişki biçiminden hoşnutsa anlamlı ve etkilidir. Psikoterapilerde yaygın olarak Bilişsel, Davranışsal, Analitik, Hümanistik, Psikodrama veya Gestalt gibi ekoller çerçeveyi oluşturur. Ama olumlu sonuç elde etmek için danışan-terapist ilişkisi, her türlü terapi ekolünden ve teknikten daha kıymetli bir etkiye sahiptir. Yaygın ve uygun olmayan bir beklentiye göre çoğu danışan psikoterapist tarafından yaşamının yönlendirilmesini talep edebilir. Ancak psikoterapi seanslarında özel durumlar dışında öğüt vermek, problem çözmek, karar vermek, veya yönlendirmek terapist tarafından yapılmaz. Aksine tüm ekollerde temel amaç, danışanın hayatının sorumluluğunu alabilecek düzeyde güçlenmesini ve özgürleşmesini sağlamaktır.

Makaleler


İnsan doğasına bakış açılarını araştırıken birçok görüşün insan için ne dediği, anlam için ne söylediği, insanın amacına dair fikirlerin, tanımların nasıl olduğu konusunda kitaplar, yazılarla karşılaşırız. Bazen bu arayışın bizden bağımsız, bir iddia, bir fikir, bir söylem olmasını bekleriz. Tam da bu noktada ...

devamını oku...

Psikodramanın kahramanı Moreno, henüz bir Felsefe öğrencisiyken Viyana’daki bahçelerde çocukları izler, onlara masallar anlatır, onlarla oyunlar oynardı. Anlattığı peri masallarını çocuklarla birlikte canlandırırken, çocukların farklı karakterlere dönüştüğü halleri ve bundan aldıkları doyumu keyifle...

devamını oku...

Kitaplığımı incelerken bir zamanlar okuduğum kitaplarda aldığım notlar farklı yerlerde, zamanlarda, farklı şekillerde ve renklerde altı çizilmiş olan cümleler ve paragraflarla karşılaştım. Her an değişiyor, gelişiyor ve büyüyorum. 

Altını çizdiğim cümleler o anımın koşulları...

devamını oku...