Hakkında

Berrak Artemiz Çınar, 2006 yılında Haliç Üniversitesi Psikoloji Bölümü mezunudur. Maltepe Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı’ndan Klinik Psikolog olarak uzmanlığını almıştır. Lisans eğitimi süresinde ve sonrasında Balıklı Rum Hastanesi ve Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde nevroz ve psikoz servislerinde bulunmuştur. Avrupa Psikoterapi Deneğinin (EAP) kurumsal üyesi olarak faaliyet gösteren ve Psikodrama Eğitim Kurumları Federasyonu (FEPTO) onaylı diploma veren İstanbul Psikodrama Enstitüsü’nden, yedi yıllık yaşantısal eğitim sonrasında “Yaşamın Müziği – Psikodrama’da müzik ve sesin kullanımı” başlıklı tezi ile Psikodramatist ünvanını almıştır. Psikolojik Testler Derneği’nden yetişkin ve çocuklara uygulanan objektif ve projektif testler eğitimini almıştır. Feza Balkaya ile dört senelik yaşantısal Gestalt Terapi Eğitimini tamamlayan Berrak Artemiz Çınar, katıldığı birçok ek eğitimlerle birlikte yetişkinlerle bireysel ve grup psikoterapi çalışmaları yapmakta, yöntem olarak ise gestalt psikoterapi yaklaşımı, psikodrama, transaksiyonel analiz ve dışavurumcu sanat terapilerini kullanmaktadır. Türk Psikologlar Derneği üyesi olan Berrak Artemiz Çınar; Oyun Terapileri Derneği kurucularındandır. Nişantaşı’nda Keşif Psikolojik Danışmanlık’ta ve kurucu ortaklarından olduğu Sizdrama Sanat, Eğitim ve Danışmanlık Merkezi’nde alan çalışmalarını sürdürmektedir.